شبکه های اجتماعی ما:
مرکز نوآوری نوین‌ارزش و آمپر افتتاح می‌شود
انواع مراکز حمایت از استارت آپ ‌ها
مرکز نوآوری نوین‌ارزش و آمپر در غرب تهران افتتاح خواهد شد.
همان‌طور که دیدید، مجموعه‌های مختلفی با شرایط مختلف، برای حمایت از استارت‌آپ‌ها فعالیت می‌کنند. شما با شناخت مرکزی که...
مشاهده بیشتر